Wie zijn wij?

Mr. N. Akbalik (Necat) is de oprichter van het kantoor. Hij is lid van de maatschap  Waalsprong Advocaten. Hij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1996).  Hij is sinds 1996 werkzaam als advocaat te Nijmegen. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht en het personen- en familierecht. Daarnaast spreekt hij de Turkse en Koerdische taal. Hij is ruim ervaren in adviseren en procederen.  

Mr. S. Kaya (Sermin) is lid van de maatschap Waalsprong Advocaten. Zij is in april 2009 in het civiele recht afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens haar studie heeft zij vele mensen bijgestaan in juridische geschillen. Na haar studie heeft ze als bedrijfsjuriste gewerkt en in januari 2011 heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur. Zij heeft een algemene rechtspraktijk, waarbij de nadruk ligt op de rechtsgebieden personen- en familierecht, verbintenissenrecht en het verzekeringsrecht. Daarnaast verricht zij werkzaamheden op het gebied van het strafrecht. Tevens spreekt zij de Turkse taal.

Mr. G.J.P.C.G. Verheijen (Trudy) is lid van de maatschap Waalsprong Advocaten. Zij heeft Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1991).  Tijdens en na haar studie is zij lid geweest van vele verenigingen en stichtingen. Na enige tijd vrijwilligerswerk te hebben gedaan is zij sinds 2002 werkzaam als advocaat. Haar expertise ligt vooral op het gebied van het personen- en familierecht en het strafrecht. Daarnaast heeft zij een algemene rechtspraktijk, waarbij de nadruk ligt op sociaal zekerheidsrecht personen- en familierecht en schuldsanering. Zij is ruim ervaren in adviseren, procederen en mediation.

Mr. K.T. Ghaffari Afzal (Tamim) is lid van de maatschap Waalsprong Advocaten. Hij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2014). Voorafgaand aan en tijdens zijn studie was hij eigenaar van Taxicentrale de Veluwe in Arnhem. Hij behandelt zaken op diverse rechtsgebieden. De nadruk ligt vooral op de rechtsgebieden bestuursrecht en burgerlijk recht. Bijvoorbeeld op het gebied van huurrecht, arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht (zoals WIA-uitkering, Wajong-uitkering, Ziektewetuitkering en bijstandsuitkering).