Wie zijn wij?

Mr. N. Akbalik (Necat) is de oprichter van het kantoor. Hij is lid van de maatschap  Waalsprong Advocaten. Hij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1996).  Hij is sinds 1996 werkzaam als advocaat te Nijmegen. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht en het personen- en familierecht. Daarnaast spreekt hij de Turkse en Koerdische taal. Hij is ruim ervaren in adviseren en procederen.  Mr. N. Akbalik is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd voor Asiel- en vreemdelingenrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten en/of de Raad voor Rechtsbijstand de vereiste opleidingspunten op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied te behalen. 

Mr. S. Kaya (Sermin) is lid van de maatschap Waalsprong Advocaten. Zij is in april 2009 in het civiele recht afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens haar studie heeft zij vele mensen bijgestaan in juridische geschillen. Na haar studie heeft ze als bedrijfsjuriste gewerkt en in januari 2011 heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur. Zij heeft een algemene rechtspraktijk, waarbij de nadruk ligt op de rechtsgebieden personen- en familierecht. Daarnaast verricht zij werkzaamheden op het gebied van het strafrecht. Tevens spreekt zij de Turkse taal.

Mr. S. Kaya is  in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd voor de volgende rechtsgebieden:

  • strafrecht
  • personen - en familierecht 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten en/of Raad voor Rechtsbijstand de vereiste opleidingspunten voor ieder geregistreerd rechtsgebied te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 Mr. G.J.P.C.G. Verheijen (Trudy) is lid van de maatschap Waalsprong Advocaten. Zij heeft Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1991).  Tijdens en na haar studie is zij lid geweest van vele verenigingen en stichtingen. Na enige tijd vrijwilligerswerk te hebben gedaan is zij sinds 2002 werkzaam als advocaat. Hij heeft een algemene praktijk maar haar expertise ligt vooral op het gebied van het personen- en familierecht, strafrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Zij is ruim ervaren in adviseren en  procederen.

mr. G.J.P.CG. Verheijen is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd voorde volgende rechtsgebieden:

  • strafrecht
  • personen- en familierecht
  • sociaal zekerheidsrecht (wia, ziektewet, wajong en participatiewet (bijstandsuitkering))

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten en/of Raad voor Rechtsbijstand de vereiste opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied te behalen voor ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.  

Mr. K.T. Ghaffari Afzal (Tamim) is lid van de maatschap Waalsprong Advocaten. Hij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2014). Voorafgaand aan en tijdens zijn studie was hij eigenaar van Taxicentrale de Veluwe in Arnhem. Hij behandelt zaken op diverse rechtsgebieden. 

Mr. K.T. Ghaffari is in het rechtsgebiedenregister van de Orde van advocaten geregistreerd voor de volgende rechtsgebieden:

  • sociaal zekerheidsrecht (wia, ziektewet, wajong en participatiewet (bijstandsuitkering))
  • huurrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten en/of de Raad voor Rechtsbijstand de vereiste opleidingspunten op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied te behalen. 

 

Al onze advocaten voldoen aan de jaarlijks verplicht gestelde vereisten van de Nederlandse orde van advocaten en/of de Raad voor Rechtsbijstand.