Home

Advocatenkantoor Waalsprong Advocaten

Advocatenkantoor Waalsprong Advocaten


Over ons kantoor (rechtsvorm en organisatie)
Waalsprong Advocaten is een samenwerkingsverband van individuele advocaten in de vorm van een kostenmaatschap en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 54993733. Binnen dit samenwerkingsverband voeren de advocaten ieder voor zichzelf zelfstandig de rechtspraktijk uit.
Hoewel iedere advocaat binnen het samenwerkingsverband zelfstandig werkt alsook werkzaam is op rechtsgebieden waarin hij of zij gespecialiseerd is, delen de advocaten hun kennis met elkaar. Bij een complexe zaak kan de hulp en expertise van een collega-advocaat worden ingeroepen.

Bereikbaarheid
Waalsprong Advocaten is gevestigd aan de Jonagoldstraat 13 te 6515 EM Nijmegen. Wij zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto, maar ook online kunt u ons eenvoudig en snel bereiken.


Laagdrempeligheid
Waalsprong Advocaten kenmerkt zich door laagdrempeligheid. Een oriënterend gesprek van een half uur met één van onze advocaten is altijd mogelijk en verplicht u tot niets. Tijdens dit gesprek bespreekt u met een van onze advocaten het gerezen geschil en wordt een inschatting gemaakt van uw juridische mogelijkheden en risico’s. Voordat wij voor u aan het werk gaan worden de kosten van rechtsbijstand met u besproken. Advocatuur is persoonlijke dienstverlening
Als u een opdracht tot juridische dienstverlening heeft gegeven aan één van onze advocaten, dan heeft u een overeenkomst gesloten met deze individuele advocaat. Hij of zij zal uw belangen behartigen en u persoonlijk te woord staan. In geval van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, zal een collega-advocaat als waarnemer functioneren.

Voorkómen is beter dan vóórkomen
Ons uitgangspunt is te trachten een juridisch meningsverschil in beginsel zonder inschakeling van een rechter op te lossen. Waalsprong Advocaten streeft preventieve advocatuur na en wil het recht voor iedereen toegankelijk maken. Preventieve advocatuur dient ertoe problemen in der minne te schikken en onnodige procedures te voorkomen. Daarmee bent u als cliënt(e) tenslotte het beste gediend en bespaart u veel geld alsook veelal frustraties. Als inschakeling van een rechter onvermijdelijk blijkt te zijn, voorzien wij u van het beste advies en zullen wij u de nodige bijstand verlenen. Een procedure opstarten kan alsnog in een later stadium en in dat geval zullen wij ons dan ook 100% inzetten.

Goede advocaten
De basis van een succesvolle samenwerking is vertrouwen. Zodra wij u bijstaan, mag u verwachten dat wij ons 100% inzetten, maar wij zijn daarbij wel afhankelijk van uw medewerking. Wij leveren kwaliteit en onderscheiden ons door onze betrokkenheid (zakelijke en emotionele belangen) en onze no-nonsens mentaliteit waarbij een duidelijke aanpak en communicatie voorop staat. Bij ons krijgt u duidelijkheid over het verloop van de zaak, inzicht in de kosten en we hanteren een gestructureerde manier van werken. Zo weet u te allen tijde waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten. Onze advocaten doen er alles aan nét iets meer te weten dan anderen. Onze werkwijze kenmerkt zich als vakkundig, doortastend en creatief.