Algemene voorwaarden

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. 
De samenstellers van deze website hebben de grootst mogelijke zorg en tijd besteed aan de juistheid en volledigheid van deze site. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie en documenten onjuistheden bevatten, dan aanvaarden de samenstellers geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.